Testimonial 5

Sviđa mi se osobni angažman, znanje i zainteresiranost teta, pridržavanje kurikuluma, inzistiranje na zdravom jelovniku i zdravstveni pristup. Logopedica je sjajna i veliki doprinos razvoju djece, psihologica je odlična (svakako nastaviti sa individualnim procjenama djece i prilagodba kako bi se ostvarili dječji puni potencijali).