Marija Brezak

Logoped stručni suradnik

Marija Brezak, magistra logopedije

stručna suradnica logopedinja

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak 8:00 – 15:00

TELEFON: 049 287 724 (računovodstvo)

MAIL: logoped.bubamara@gmail.com