Program prema koncepciji Marije Montessori

U Dječjem vrtiću Bubamara od odgojno- obrazovne godine 2023./2024. provodi se posebni program po Montessori razvojnoj koncepciji. Program je organiziran kao cjelodnevni 10-satni program u mješovitoj odgojnoj skupini od djetetove navršene 3.  godine do polaska u školu. Voditeljice programa su odgojiteljice koje su završile dodatnu edukaciju pri

Osnovna teza Montessori pedagogije je:
„Pomozi mi da učinim sam!“ gdje se naglasak stavlja na važnosti djetetove samostalnosti i ukazuje na činjenicu kako je dijete u središtu pedagogije.

Program se provodi u pripremljenoj okolini, koja uključuje pribor za rad i aktivnosti koje djeluju poticajno na dječju znatiželju te ona uče otkrivajući. Montessori pedagogija temelji se na suvremeno humanističko-razvojnoj koncepcija odgoja i obrazovanja predškolske djece. Djeca napreduju vođena vlastitim potrebama te prema tome biraju područja svog interesa. Ovakav rad omogućuje razvijanje osjetila, koordinacije, kontrole pokreta, koncentracije te ponavljanje aktivnosti, pri čemu stječu samopouzdanje i samostalnost.

Montessori program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja:

  • Vježbe poticanja samostalnosti u svakodnevnom životu (briga za sebe i okolinu, razvoj društvenih odnosa, vježbe kretanja),
  • Vježbe poticanja osjetilnosti (razvoj osjetila vida, sluha, težine, topline, mirisa i okusa),
  • Vježbe iz područja matematike,
  • Vježbe za poticanje razvoja govora, čitanja i pisanja,
  • Kozmički odgoj (zemljopis, povijest, botanika, zoologija, ekologija, glazbena i likovna kultura, različita događanja).

Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine, znanja i sposobnosti.

METODA
Metoda Montessori ne temelji se na direktnom poučavanju, već na osiguranju poticajne okoline u kojoj će dijete samo aktivnošću razviti sve svoje sposobnosti.
Montessori odgojitelj prati individualni razvoj svakog djeteta i nudi mu poticaje potrebne za ovladavanje određenih vještina sukladno njegovom trenutačnom stupnju razvoja. Montessori skupine su heterogene – djeca su različite dobi i sposobnosti što predstavlja dodatni poticaj procesima učenja.

KOME JE NAMIJENJENA MONTESSORI METODA?

Montessori je pedagoški koncept prikladan svakom djetetu. Primjenjuje se u cijelom svijetu i dobar je za svu djecu, bez obzira na sposobnosti. Od djece s poteškoćama u razvoju do potencijalno darovite djece.