PROGRAM PREDŠKOLE

Provodi se s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu. Djeca koja su obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja program predškole pohađaju u sklopu redovnog programa. Djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja sudjeluju u programu predškole dvaputa tjedno u trajanju po 4 školska sata (8 školskih sati tjedno u periodu od listopada do lipnja).

Voditelj programa predškole je educirani odgojitelj djece predškolske dobi. Iako je primarni cilj programa predškole priprema za školu, program daje puno više svakom pojedinom djetetu. Osim razvijanja vještina neophodnih za uspjeh u školi, poput grafomotorike, predčitalačkih i predmatematičkih vještina, veliki naglasak se stavlja na razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina, u sigurnoj i podržavajućoj okolini. Cilj i zadaća programa je kreirati okružje u kojem će dijete maksimalno razvijati svoje potencijale, zadovoljiti svoje interese i potrebe, steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima prilikom uključivanja u sustav školovanja.

Ciljevi i zadaće programa predškole su:

  • podržavanje i poticanje razvojnih potencijala djeteta
  • učiti kako učiti (razvijanje koncentracije i govornih vještina kroz igru)
  • razvijanje predčitalačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina
  • razvijanje socijalnih vještina (stjecanje prijatelja, rješavanje sukoba, pomaganje i dijeljenje)
  • razvijanje socio- emocionalnih kompetencija važnih za uspjeh u školi (uspjeh/neuspjeh, vještina dogovaranja i pridržavanja pravila, volju i želju da s upornošću završava započeto)