PROGRAM IGRAONICE

Namjenjen je djeci od navršene 3. godine do polaska u školu. Igraonica je posebno osmišljen cjeloviti razvojni program za djecu koji se temelji na igri. Odvija se jedanput tjedno u trajanju od 2 sata.

U neposrednom radu s djecom vodi se briga o osiguranju uvjeta za njegu, brigu za zdravlje, tjelesni razvoj, stimuliranje psihofizičkog razvoja, te se vodi računa o individualnosti svakog djeteta, stalno podržavati emocionalnu vezu – dijete – odgojitelj.

U neposrednom radu s djecom zastupljena je dinamika raznovrsnosti i fleksibilnosti u provođenju aktivnosti, te se polaziti od interesa, razvojnih mogućnosti i potreba djece.

Ciljevi programa

  • zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba i poticanje svih aspekata djetetova razvoja
  • socijalizacija djece
  • jačanje pozitivne slike o sebi, omogućavanje stjecanja iskustava o međusobnim različitostima
  • usvajanje socijalnih vještina i njihova primjena u vršnjačkoj skupini
  • praćenje razvoja djeteta (utvrđivanje posebnih potreba djece)

Zadaće programa

  • zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba koliko je to moguće tijekom boravka djeteta, a u suradnji s roditeljskim domom
  • nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti
  • pružiti svakom djetetu prigodu i mogućnosti za samoostvarenje i stjecanje povjerenja u sebe, a time i stvaranje pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima
  • poticanje razvoja samostalnosti