Javna nabava

Plan-nabave-za-2023.

PLAN-NABAVE-2022.

Izmjena-plana-nabave-za-2022.

PLAN-NABAVE-2021.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE RADOVA I USLUGA ZA 2021. GODINU