Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

DOKUMENTI

Transparentnost

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za 2023. godinu (2)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2024.-2026. (2)

DRUGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ZA OBJAVU

BILJEŠKE UZ DRUGU IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU (1)

Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. godinu – DV (1)

PRVA IZMJENA FIN. PLANA ZA 2023.

BILJEŠKE UZ PRVU IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZA 2022. GODINU

BILJEŠKE UZ IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 31.12.2022.

Kopija Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 – izmjena 27.02.2023_

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3

FINANCIJSKI PLAN 2023.-2025.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za 2022. godinu

TREĆA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2022

TREĆA IZMJENA PRIHODI

DRUGA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2022.

PRVA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2022.

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4

Godišnji-plan-i-program-za-2023.-2024.

Godišnje-izvješće 2022-2023

KURIKUL 2022-2023 do 2026-2027

Godišnji plan i program za 2022.-2023.

Godišnje izvješće 2021-2022

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2021.-2022.

KURIKUL-2021-2022.

Godisnji izvjestaj 2020-2021

Odluka o utvrđivanju cijene alternativnog programa odgojno – obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori

SAŽETAK ZAPISNIKA S 31. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 30. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 29. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 28. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 27. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 26. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 25. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 24. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 23. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 22. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA s 21. sjednice UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 20. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 19. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 18. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 17. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 16. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 15. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 14. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 13. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 12. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 11. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 10. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 9. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 8. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 7. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 6. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 5. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 4. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 3. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 2. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 61. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 60. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 59. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 58. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 57. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 56. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 55. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 54. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA S 53. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA 52. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA 51. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA 50. SJEDNICE UV

SAŽETAK ZAPISNIKA 49. SJEDNICE UV

Odluka o raspodijeli rezultata za 2021. godinu

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZA 2021. GODINU

ISPRAVAK Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4

PRVA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.g.

FINANCIJSKI PLAN 2022.-2024.

TREĆA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.

DRUGA IZMJENA FINAN. PLANA ZA 2021.

PRVA IZMJENA FINAN. PLANA ZA 2021. – UKLJUČIVANJE VIŠKA

KURIKUL-2020-2021

GODIŠNJI PLAN 2020.-2021.

Godišnji izvještaj vrtića 2019-2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Plan nabave za 2023.

Izmjena plana nabave za 2022.

PLAN NABAVE 2022. GODINA

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE, RADOVA I USLUGA ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE 2021. GODINA

PLAN NABAVE 2020. GODINA

troškovnik ostale namirnice

POZIV-voće-i-povrće

FINANCIJSKI PLAN – 2021

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2020.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za 2020. godinu

DRUGA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020 GODINE

BILJEŠKE UZ DRUGU IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA 2020

PRVA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020 GODINE

OBRAZLOŽENJE PRVE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN 2020 godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. 

II IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2019. GODINE

Obrazloženje druge izmjene fina. plana 2019. godine

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2020.GODINU

KURIKUL 2019 2020

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2019-2020

Godišnji izvještaj vrtića 2018 2019

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VRTIĆA

SIGURNOSNO-ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM

STATUT DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2018 2019 

KURIKULUM 2018 2019

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2017./2018.

PLAN NABAVE 2019. GODINA

PLAN NABAVE 2018. – 2. IZMJENA I DOPUNA

PLAN NABAVE 2018. – 1. IZMJENA I DOPUNA

DOPUNA PLANA NABAVE 2018.

PLAN NABAVE ZA 2018.GOD

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA 2018.GOD

REGISTAR UGOVORA 2018.GOD

ODLUKA PLIN

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

PLAN NABAVE 2018.

Godisnje_izvjesce ZPPI 2019

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZPPI ZA 2018. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZPPI ZA 2017. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 30.06.2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2017.

FINANCIJSKI PLAN 2018

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

POZIV ZA 2. SJEDNICU UV

ZAPISNIK S 1 SJEDNICE UV

POZIV ZA 1. SJEDNICU UV

JAVNI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA svibanj 2017.

PLAN RASHODA I IZDATAKA – 2017-2018-2019

PLAN 2017. I PROJEKCIJA 2018. I 2019. OPĆI DIO

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2017. I PROJEKCIJA 2018. I 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2022_

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2021. godinu

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2020.GODINU

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2019.GODINU

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2018. GODINE

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2017. GODINA

PLAN NABAVE DV BUBAMARA ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE DV BUBAMARA ZA 2016. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2015.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2014.

PLAN NABAVE 2015. GODINA

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2015. GODINE

FINANCIJSKI PLAN 2016.

KATALOG INFORMACIJA

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA 2016. GODINA

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica 2020.

Pravilnik o I izmjeni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica (002) (1) (4)

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica 12.02.2021.

PROCEDURA IZDAVANJA PUTNOG NALOGA

PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Politika o privatnosti podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Veronika Kapusta

049/ 287-724

djecji.vrtic.bubamara@kr.t-com.hr

ZAKONI

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 51/00 i 56/00)
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02)
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji (“Narodne novine” broj 61/11 i 16/12)
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (“Narodne novine” broj 73/97)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ( ”Narodne novine” broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) ( ”Narodne novine”, broj 106/12)
 • Obiteljski zakon (”Narodne novine” broj 103/15)

PODZAKONSKI AKTI

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
 • Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (“Narodne novine” broj 29/83)
 • Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju   (“Narodne novine” broj 47/87)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  (“Narodne novine” broj 133/97 i 4/98)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 133/97 i 20/05)
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  (“Narodne novine” broj 133/97)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” broj 134/97)
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/2002)
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima (“Narodne novine” broj 46/04)
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (“Narodne novine” broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.19777.)

Leave a Comment