Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

PROGRAMI

U Dječjem vrtiću ˝Bubamara˝  provode se programi:

Redovni 10 – satni program

Program predškole

Program igraonice

Program rada s potencijalno darovitom djecom

Alternativni odgojno – obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori za djecu mješovite vrtićke skupine od 3 do 6 godina

Leave a Comment