Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice (2 izvršitelja) na neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 39. Statuta Dječjeg vrtića Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara na 49. sjednici održanoj 11.01.2021. godine donosi

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

 

za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Cijeli dokument nalazi se na linku ispod.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA