Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Aktivnosti skupine “Zečići”

Djeca skupine “Zečići” ovaj tjedan se bavila temom duge. Kako bi saznali kako nastaje duga, gledala su crtić koristeći vrtićki laptop te naučili da za dugu je potrebno i sunce i sivi oblaci iz kojih pada kiša. Tijekom tjedna su putem različitih aktivnosti djeca učila koje boje sadrži duga. 

Slagala su kockice u boji na predložak duge.20160418_075750 20160418_075728

Prstima i kistom slikala su dugu u pijesku.20160418_084709 20160418_084706

Umetala su loptice po boji te ih imenovala.20160419_075759

Prstima su mijesila boju (temperu), proučavala kako se miješaju boje. 20160420_083910 20160420_083415

Slagala su kamenčiće u bojama, što ih je jako veselilo.20160421_074707 20160421_074650

Proučavala su boje duge s lampicom koja mijenja boje nakon što su našla mračno mjesto u sobi.20160421_075148 20160421_075140

Hodala su po dugi na način da je odgojiteljica govorila boju, a djeca su na tu boju stala.20160422_090838 20160422_090831