Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Predstava “Avanture Vrećka i Smećka”

25. 04. 2016. u vrtiću je gostovao teatar “Tirena” s predstavom “Avanture Vrećka i Smećka”. U predstavi su djeca na zabavan, interaktivan način učila da otpad nije smeće te da se stvari mogu ponovo iskoristiti i to na zabavan način. Putem postupaka odgovornog i ekološki osvještenog Vrećka. neurednog Smećka i razigrane Šmucke djeca su naučila puno o recikliranju kartonske ambalaže.SAM_6536 SAM_6519 SAM_6520 SAM_6523 SAM_6527 SAM_6533