UPISI DJECE U REDOVITI PROGRAM

Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Bubamara za odgojno – obrazovnu 2023./2024. godinu traje od 8.5.2023. do 16.5.2023. godine.

PLAN UPISA 2023.-2024.

JAVNI POZIV UPISI 2023.-2024.

Zahtjev za upis 2023-2024

INICIJALNI-UPITNIK-ZA-RODITELJE-PRI-UPISU-DJETETA (2)

Montessori