Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Izložba Zagorje, trnac starih sorata voća

U subotu, 8. 10. 2022. godine održana je 26. županijska izložba Zagorje, trnac starih sorata voća na kojoj je i naš vrtić imao svoj štand. U prigodnom programu nastupila je vrtićka folklorna skupina. Naš vrtić osvojio je čak dvije nagrade. Jednu za najveći broj prerađevina starih sorata voća i drugu za najbolji tradicijski bakin kolač od starih sorata voća ili njihovih prerađevina. Zahvaljujemo svim roditeljima koji su se uključili u prikupljanje starih sorata voća i prerađevina.