Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Odobrena 100% bespovratna sredstva od strane EU za projekt “Logopedska čekaonica”

S velikom radošću i ponosom dijelimo vijesti da su za  projekt ˝Logopedska čekaonica˝ odobrena 100% bespovratna sredstva u iznosu od 7 583,77 eura od strane Europske unije. Ovaj projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu logopedske terapije u Dječjem vrtiću Bubamara Donja Stubica, ali i učiniti logopedsku terapiju pristupačniju svoj djeci u našem okruženju. Logopedski kabinet u vrtiću opremit će se modernim igračkama, tehnologijom i dijagnostičkim testovima. Dodatno, djeca u našoj županiji će dobiti digitalni sustav u kojem će ih čekati razne logopedske vježbe kako bi kvalitetno provela vrijeme dok čekaju na listama za početak logopedske terapije.

Projekt će provoditi šest studentica logopedije s područja Krapinsko-zagorske županije: Lucija Mlakar, Lucija Škalički, Lucija Seljan, Maja Reljić Andrea Šantek i Sandra Sinković i jedna diplomirana logopetkinja, Roberta Šrajbek. Mentorica projektnog tima je stručna suradnica logopetkinja, Marija Brezak iz našeg vrtića. Dječji vrtić Bubamara je potporna organizacija u provođenju ovog projekta. Zahvaljujemo se Gradu Donja Stubica koji će nam financijski pomoći da krenemo u realizaciju projekta već od 1. lipnja ove godine.