Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Obavijest sudionicima natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnik/ice na određeno vrijeme

Ovime Vas obavještavamo da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, na svojoj 60. Sjednici održanoj dana 06. kolovoza 2021. godine, temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Bubamara, dana 28. srpnja 2021. godine, donijelo odluku o prijemu u radni odnos Mateje Čupar, Gornja Stubica, Pasanska Gorica 16, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane i predškolske dobi.

Cijeli dokument pročitajte ovdje:

Obavijest o prijemu u radni odnos odgojitelja/ce pripravnik/ice