Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Obavijest za roditelje novoupisane djece- proces prilagodbe u uvjetima pandemije

Poštovani roditelji novoupisane djece,

pred nama je još jedan početak odgojno obrazovne godine. Ovaj početak je po mnogo čemu specifičan i drugačiji od prijašnjih  te Vas molimo za suradnju i razumijevanje kako bismo svi skupa što sigurnije započeli ovaj proces i prilagodili se novim pravilima. 

Proces prilagodbe na vrtić počine u utorak 1.09.2020. U nastavku Vam donosimo pisane upute o postupcima vezanim za polazak vaše djece u vrtić. Molimo Vas da ih detaljno proučite i istih se držite, s obzirom na epidemiološke okolnosti u kojima se trenutno nalazimo.

Prvo slijede opće upute o psihološkim aspektima prilagodbe na vrtić.

Drugo slijede epidemiološke upute o postupanju tijekom procesa prilagodbe.

Treće slijedi raspored dolaska na prilagodbu za pojedinu djecu.

Proces je dvosmjeran. Dijete i djetetova obitelj prilagođavaju se na življenje djeteta u institucijskom okruženju, a institucija – vrtić svoje sveukupno okružje treba koliko je god moguće prilagoditi djetetu i njegovoj uspješnoj prilagodbi.

Dijete u prilagodbi

Razdoblje prilagodbe je vrijeme u kojem se dijete suočava s odvajanjem od roditelja, sigurnog i poznatog obiteljskog okruženja, a upoznaje okružje vrtića te stječe sigurnost u tom okruženju. Obzirom da je to velika i zahtjevna promjena u djetetovu životu, stresna je za dijete.

Dijete može reagirati, ponašati se na različite načine: plakati, opirati se pri odvajanju od roditelja, udarati, odbijati komunikaciju s odgojiteljem, neuključivati se u aktivnosti, povlačiti se, osamljivati, tugovati, odbijati hranu, imati probavne smetnje, privremeno se vraćati «korak unazad» u razvoju. Takva ponašanja su očekivana i prolazna. Ako s vremenom njihov intenzitet ne prolazi, ako se proširuju oblici iskazivanja otpora, neprihvaćanja, možemo govoriti o težoj prilagodbi.

Vrsta reakcija, ponašanja djeteta u razdoblju prilagodbe, njihov intenzitet i trajanje ovise o različitim čimbenicima.

Posebno su značajni:

 • kvaliteta privrženosti između djeteta majke / roditelja / staratelja: Ostvarena sigurna privrženost s majkom / roditeljem / starateljem olakšava djetetu uspostavljanje društvenih odnosa s osobama izvan obitelji, prilagodbu na institucionalni kontekst.
 • temperament djeteta; urođena tendencija djeteta prema doživljavanju i izražavanju nekih vrsta emocija, većoj ili manjoj osjetljivost na podražaje iz okoline, brzini i snazi emocionalnog reagiranja. Posebno je važna regulacija: sposobnost vraćanja u stanje prije emocionalne promjene
 • iskustvo odvajanja iz obitelji
  Ako je dijete već imalo pozitivno iskustvo pri odvajanju od roditelja i boravka u drugim sredinama to će u ovoj prilagodbi pomoći. Međutim ako su iskustva neugodna, primjerice ako je dijete zbog bolesti (dodatni stres) moralo boraviti u bolnici, to može imati negativni utjecaj i na prilagodbu vrtićkom okružju.

Roditelji i prilagodba, što može pomoći

Roditelji svojim stavom, emocionalnim reakcijama verbalnim i neverbalnim porukama direktno utječu na to kako će dijete doživljavati vrtić. Ako roditelj ima povjerenje u vrtić i odgajatelje, dijete će to osjetiti i to će mu olakšati prilagodbu na vrtić. Ako je pak roditelj nepovjerljiv i nesiguran u vrtić, to će nepogrešivo i dijete osjetiti i u skladu s time reagirati. Dijete stječe osjećaj sigurnosti u vrtiću preko roditeljeve sigurnosti.

Roditelj stječe povjerenje u vrtić na temelju dobre informiranosti o životu u vrtiću te iz iskustva. Informacije roditelj može steći u neposrednom kontaktu sa stručnim djelatnicima vrtića: razgovori s odgojiteljicama i članovima stručnog tima vrtića (psiholog, logoped, zdravstveni voditelj),  putem web stranica vrtića (ustrojstvo vrtića, vrste programa, pristupi u radu), neposredno praćenjem odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, roditeljskih sastanaka i slično.

Važno je da roditelji sudjeluju na roditeljskim sastancima i stručnim radionicama koje vrtić organizira za roditelje novo upisane djece, na kojima se posebno govori i razmjenjuju iskustva o tijeku prilagodbe djeteta te na individualnim razgovorima o tijeku prilagodbe njegova djeteta.

Priprema djeteta na polazak u vrtić:

 • jasno izražavati pozitivan stav prema vrtiću
 • govoriti djetetu što ga očekuje u vrtiću, što će se tamo događati (prilagođeno dobi djeteta)
 • pokazati djetetu vrtić, poigrati se na igralištu vrtiće s djetetom
 • Možete postepeno pripremati dijete na raspored aktivnosti i dnevnu rutinu sličnu onoj u jaslicama ili vrtiću (što se tiče hranjenja, spavanja, igranja i sl.).
 • Korisno je poticati samostalnost djeteta u skladu s njegovom dobi (npr. učiti ga da se samo zabavi, umiri, samostalno jede i sl.), no nemojte značajnije mijenjati djetetove navike neposredno prije polaska u vrtić (npr. odvikavati ga od pelena).

Kada je dijete krenulo u vrtić:

 • s odgajateljima dogovoriti vrijeme boravka djeteta u vrtiću koje se postepeno produljuje
 • izražavati prihvaćajući odnos prema odgajatelju
 • prve dane boraviti s djetetom u grupi i uključivati se u aktivnosti s djecom u dogovoru s odgajateljima
 • iskreno reći djetetu sve o tome kad će ostati i koliko u vrtiću
 • redovito dovoditi dijete u vrtić, jer svaki diskontinuitet vraća proces na početak
 • kontinuirano razmjenjivati informacije s odgajateljima o ponašanju djeteta
 • Dijete tijekom prilagodbe treba spontano pokazivati svoje osjećaje (da se boji ili da je tužno). Plakanje je normalan i očekivan način na koji dijete izražava svoju tugu i strah, a na taj način se umanjuju i nakupljene tenzije u tijelu.
 • Prihvatite njegove osjećaje, pokažite mu da ga razumijete, utješite ga, ali Vi pokušajte zadržati mir i pozitivan stav
 • Uvijek pozdravite dijete prije nego odlazite. Nemojte se iskradati kada se dijete zaigra. Uvijek je bolje da se dijete i rasplače prije; kada ga pozdravljamo; nego da se osjeti napuštenim poslije; kada shvati da smo najednom nestali.
 • Nakon pozdrava s djetetom uvijek otiđite mirno i bez oklijevanja.

Važno je da roditelj o svakoj nedoumici vezano uz ponašanje djeteta, odgojno-obrazovni proces u vrtiću otvoreno i što prije razgovara s odgajateljima ili stručnim suradnicima.

2. Epidemiološke upute o postupanju tijekom procesa prilagodbe

Ove upute dio su uputa, obveza i preporuka koje su izdane od početka pandemije do 25.08.2020. od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Civilne zaštite. Pridržavanje ovih uputa je obavezno, a njihovo kršenje smatra se ugrožavanjem sigurnosti i zdravlja djece koja koriste usluge Dječjeg vrtića Bubamara i djelatnika.

 • Roditelj/skrbnik je dužan prvi dan dolaska odgojitelju predati liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta za polazak u predškolsku ustanovu. Ukoliko roditelj dođe bez potvrde, djelatnici će ga zamoliti da u najkraćem mogućem roku zajedno s djetetom napuste prostor dječjeg vrtića. Kada roditelj s djetetom obavi pregled ili pronađe potvrdu ukoliko ju je zaboravio donijeti, telefonskim putem će o tome obavijestiti dječji vrtić te će zatim dobiti novi termin početka prilagodbe.
 • Roditelj/skrbnik koji ulazi u dječji vrtić mora imati masku za lice te će u protivnom morati napustiti prostor vrtića.
 • Potrebno je održavati udaljenost spram drugih odraslih osoba od najmanje 1,5 metra.
 • Prilikom ulaska u dječji vrtić odrasle osobe dezinficiraju potplate obuće na krpi natopljenoj dezinfekcijskim sredstvom i dezinficiraju ruke s dostupnim dezinfekcijskim sredstvom. Djeca nisu dužna dezinficirati ruke.
 • Dijete i odrasla osoba koriste drugi, čisti par obuće dok borave u odgojnoj skupini.
 • Prije ulaska u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik i dijete dužni su oprati ruke tekućim sapunom i vodom u sanitarnom čvoru ispred skupine.
 • Boravak roditelja u odgojnoj skupini za vrijeme prilagodbe smije maksimalno biti 15 minuta. Nakon toga djelatnici vrtića će Vas zamoliti da napustite prostor vrtića. Po dijete se vraćate prema dogovorenom planu prilagodbe ili ranije prema telefonskom pozivu odgojitelja ukoliko će biti potrebno.
 • U skupinama gdje se upisuje veći broj djece, roditelji će prema rasporedu dovoditi djecu u manjim podgrupama.
 • Nije dozvoljeno unošenje igračaka/predmeta od kuće izuzev duda i bočica u jaslicama. Preko predmeta mogući je prijenos mikroorganizama od doma u vrtić i obratno.
 • Dijete kroz prilagodbu dolazi svaki dan s istom odraslom osobom kako bi se smanjio broj različitih odraslih osoba prisutnih na duže vrijeme u dječjem vrtiću.

Molimo da se pridržavate uputa kako bi proces prilagodbe prošao prema planu i bez neugodnosti za sve sudionike.

3. Raspored dolazaka na prilagodbu za pojedinu djecu

Zbog epidemioloških razloga vrtić je dužan minimizirati kontakte među roditeljima te je u skladu s tim predviđeno vrijeme boravka roditelja u skupini s djetetom u trajanju od 15 minuta kao i različito vrijeme dolazaka djece i roditelja. Molimo Vas da u tablici pronađete identifikacijski broj vašeg djeteta (zbog zaštite osobnih podataka umjesto imena djece navedeni su identifikacijski brojevi koje su korišteni pri upisu djece u vrtić) te u propisano vrijeme dođete na prilagodbu. Molimo da dođete točno u propisano vrijeme kako bi mjere uistinu bile efikasne. 

Raspored i plan prilagodbe koji vrijedi za 01.09. i 02.09.2020.

Odgojna skupina

Vrijeme dolaska roditelja s djetetom u skupinu

Vrijeme do kad roditelj može biti u skupini s djetetom (dijete nakon toga ostaje s odgojiteljem)

Vrijeme kad roditelj preuzima dijete iz odgojne skupine

Šifra dodijeljena djetetu na natječaju za upis

Mlađa jaslička skupina (rođeni 2019.)

08:00

08:15

09:00

502020

 

08:00

08:15

09:00

412020

 

08:00

08:15

09:00

052020

 

08:00

08:15

09:00

242020

 

09:10

09:25

10:10

042020

 

09:10

09:25

10:10

292020

 

09:10

09:25

10:10

332020

 

09:10

09:25

10:10

212020

 

10.20

10:35

11:20

572020

 

10.20

10:35

11:20

072020

 

10.20

10:35

11:20

372020

 

10.20

10:35

11:20

142020

Starija jaslička skupina Gumbeki

08:05

08:20

09:05

472020

 

08:05

08:20

09:05

112020

 

08:05

08:20

09:05

442020

 

08:05

08:20

09:05

262020

 

09:15

09:30

10:15

132020

 

09:15

09:30

10:15

192020

 

09:15

09:30

10:15

322020

Mlađa vrtićka skupina Loptice

09:00

09:15

10:00

352020

 

09:00

09:15

10:00

232020

 

10:10

10:25

11:10

402020

 

10:10

10:25

11:10

152020

Srednja vrtićka skupina Ježići

09:00

09:15

10:00

482020

 

09:00

09:15

10:00

302020

 

10:10

10:25

11:10

342020

 

10:10

10:25

11:10

602020

Starija vrtićka skupina Zvjezdice

08:45

09:00

09:45

562020

Mješovita vrtićka skupina (rođeni 2015./2016)

Roditelji s djecom čekaju ispred ulaza u vrtić, držeći razmak

08:30

Roditelji ne ulaze s djecom u odgojnu skupinu

Roditelji preuzimaju djecu ispred ulaza u vrtić, dovode ih odgojitelji

 

09:30

122020

 

 

 

 

032020

 

 

 

 

282020

 

 

 

 

082020

 

 

 

 

102020

 

 

 

 

652020

 

 

 

 

312020

 

Roditelji s djecom čekaju ispred ulaza u vrtić, držeći razmak

09:40

Roditelji ne ulaze s djecom u odgojnu skupinu

Roditelji preuzimaju djecu ispred ulaza u vrtić, dovode ih odgojitelji

 

10:40

012020

 

 

 

 

712020

 

 

 

 

222020

 

 

 

 

382020

 

 

 

 

202020

 

 

 

 

522020

 

 

 

 

722020

Pridržavanje rasporeda i točnost su od ključne važnosti kako bi se kroz proces prilagodbe što je moguće više smanjio rizik pojave i širenja zaraznih bolesti, pa tako i COVID-19.

Raspored prilagodbe za treći i sve slijedeće dane roditelj će dogovoriti s matičnim odgojiteljima, a ovisno procesu prilagodbe njegovog djeteta. 

Za sva dodatna pitanja obratite se na službeni vrtićki telefon (tel/faks: 049 287 724)  ili e- mail vrtića (djecji.vrtic.bubamara@kr.t-com.hr).

Zahvaljujemo na suradnji i želimo svima uspješan početak odgojno obrazovne godine!