Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Upisi u Program predškole 2020./2021.

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika (djeca koja navršavaju 6 godina do 1.4.2021.) s područja Grada Donja Stubica, koja nisu uključena u redoviti program vrtića, na upis u Program predškole.

Upisi će trajati u periodu od 24.08.2020. do 31.08.2020. godine.

Zahtjev za upis može se preuzeti u prilogu ili u vrtiću od 8 – 15 sati.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

  1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA
  3. POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU DJETETA
  4. KOPIJA KNJIŽICE CIJEPLJENJA

OSTALA DOKUMENTACIJA

  1. za dijete koje ima posebne razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
  2. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

Molimo roditelje da prilikom ulaska u ustanovu dezinficiraju obuću na dezbarijeri na samom ulazu u vrtić te koriste dezinfekciju za ruke na beskontaktnom aparatu.

Također, obavezno je nošenje maske u ustanovi.

Dječji vrtić zadržava pravo izmjene upisnog postupka sukladno epidemiološkoj situaciji i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pa se roditelji mole da prate objave na web stranici vrtića zbog pravovremene informiranosti. U skladu s tim, o roditeljskom sastanku vezano za početak i rad predškole, bit ćete obaviješteni naknadno.

Zahtjev za upis u Program predškole možete preuzeti ovdje:

ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-PROGRAM-PREDŠKOLE