Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

OBAVIJEST O PRIJEMU U RADNI ODNOS ODGOJITELJA

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

Toplička 27/A

49240 Donja Stubica

KLASA: 112-01/20-03-02

URBROJ: 2113/03-01-20-01

Donja Stubica, 08. srpnja 2020.

 

                                                             KANDIDATIMA SUDIONICIMA NATJEČAJA

                                                                                                           – SVIMA-

                                                                                              

Predmet: prijem u radni odnos odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme i određeno puno radno vrijeme

  • obavijest sudionicima natječaja

Ovime Vas obavještavamo da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, na svojoj 39. Sjednici održanoj dana 01. srpnja 2020. godine, temeljem natječaja objavljenih na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Bubamara, dana 23. lipnja 2020. godine, donijelo odluku o prijemu u radni odnos:

– na radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme primaju se:

1.Josipa Petreković

2.Ivana Rožman

-na radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme primaju se:

1.Ines Jakša

2.Nikolina Cerovec

Izabrane kandidatkinje udovoljavaju svim uvjetima Natječaja prema čl.24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

Ova Odluka je konačna.

Kandidati koji nisu primljeni, mogu podići svoju dokumentaciju koju su priložili uz prijavu na natječaj u računovodstvu Dječjeg vrtića Bubamara, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

 

 

                                                                                                           RAVNATELJICA:

                                                                                                              Vesnica Borlak