Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Predstava za djecu “Rudek na željeznice”

Dana 16. listopada 2019. za djecu vrtićkih skupina izvedena je predstava “Rudek na željeznice” u aranžmanu dramske skupine dječjeg vrtića. Tema predstave je bila vezana uz higijenske navike (kako i kuda kašljati, kihati, puhati nos). Uz puno smijeha ispričana je priča o dječaku Rudeku koji nije znao važnost pridržavanja higijenskih navika, zbog čega su ga drugi ljudi izbjegavali. Djeca su aktivno sudjelovala u predstavi, dajući Rudeku savjete o higijenskim navikama. Na kraju su djeca zaplesala u zagorskom cugu.