Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

POZIV NA RODITELJSKI SASTANAK

Poštovani roditelji djece polaznika vrtića i novoupisane djece,

pozivamo Vas na roditeljski sastanak koji će se održati 18. lipnja 2019. u 17 sati u dvorani Dječjeg vrtića “Bubamara”. Roditeljski sastanak će se sastojati od dva dijela. Na prvi dio su pozvani svi roditelji (djece polaznika vrtića i novoupisane djece), a drugi dio je namijenjen roditeljima novoupisane djece. 

Dnevni red:

  1. predavanje na temu “Izazovi prehrane predškolskog djeteta”, održat će zdravstveni voditelj 

  2. opće upute o polasku djeteta u vrtić, održat će ravnateljica, zdravstveni voditelj i psihologinja vrtića