Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

ODLUKA O UPISU DJECE

Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, a u svezi s člankom 39. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 29.05.2019. godine donosi

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara za odgojno-obrazovnu 2019./2020. godinu

Cijeli dokument pročitajte ovdje:

ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA