Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara i članka 12. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, ravnateljica Dječjeg vrtića dana 26. travnja 2019. godine  raspisuje

NATJEČAJ
za upis djece rođene  2017./2018./2019. godine u Dječji vrtić Bubamara u Donjoj Stubici za odgojno-obrazovnu 2019./2020. godinu.

Po dovršetku radova na dogradnji i rekonstrukciji dječjeg vrtića koji slijede u narednim mjesecima raspisat će se natječaj za upis djece vrtićke dobi.