Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Natječaj za upis djece u odgojno-obrazovnu 2018./2019. godinu

Temeljem članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara i članka 14. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, ravnateljica Dječjeg vrtića dana 27. travnja 2018. godine  raspisuje

NATJEČAJ

za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Bubamara u Donjoj Stubici za odgojno-obrazovnu 2018./2019. godinu.

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica za odgojno-obrazovnu 2018./2019. otvoren je u vremenu  od 02.05.2018. do 17.05.2018. godine. U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu. Tiskanice zahtjeva za upis mogu se preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica, Toplička 27 ili s mrežne stranice Vrtića.

Natječaj preuzmite OVDJE.