Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

prijem u radni odnos odgojitelja na neodređeno vrijeme

Ovime Vas obavještavamo da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, na svojoj 4. Sjednici održanoj dana 14.10.2017. godine, temeljem natječaja objavljenog na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Bubamara, dana 02.10.2017. godine, donijelo odluku o prijemu Ane Jagarinec – magistre ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja,  iz Donje Stubice, Obrtnička 51 A, u radni odnos na neodređeno vrijeme, počevši od 01.11.2017. godine.