Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Novosti

ODLUKA O UPISU

Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Bubamara, a u svezi…
Read more

OBAVIJEST O RODITELJSKOM SASTANKU

Poštovani roditelji novoupisane djece, Pozivamo Vas na roditeljski sastanak koji će se održati 27. lipnja 2018. u 16 sati u dvorani Dječjeg vrtića Bubamara. Na roditeljskom sastanku ćete dobiti opće informacije vezane uz polazak Vašeg djeteta u vrtić. Roditeljski sastanak…
Read more