Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Novosti

ODLUKA O UPISU

Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Bubamara, a u svezi…
Read more