Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

Novosti

ODLUKA O UPISU

Na temelju odredbi članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Bubamara, a u svezi…
Pročitaj više

Natječaj za odgojitelja

Dječji vrtić Bubamara Toplička 27 49240 Donja Stubica   KLASA:112-01/18-02-2 URBROJ:2113/03-01-18-01-1 Donja Stubica, 29.01.2018. Na temelju odredbe članka  26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN  br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara   raspisuje se…
Pročitaj više