Toplička 27, 49240 Donja Stubica 049 287 724

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE

Temeljem članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara i članka 12. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, ravnateljica Dječjeg vrtića dana 26. travnja 2019. godine  raspisuje NATJEČAJ za upis djece…
Read more